Samfunnsutvikling og nye samfunnsgrupper 1905 – 1940